Moodicon - A Health Tracking App

498
0
4
Moodicon is a health-tracking application that tracks your mood, suggests the activities based on that mood for the whole day, and takes your feedback. The main idea is to make sure that an individual is not sitting idle doing nothing except having different thoughts in his/her mind, but to be positive, sharing thoughts on a daily basis, doing different activities to divert the mind, etc.

844b3b78-504d-11ed 9221-0e76797a4f7b

Copy of Jobbieeee

257
0
Hi guys, I'm desperate for help. My wireframe is done and everything is programmed in proto but screen map isnt working and I dont know what I'm doing wrong. Please can anyone help me look at this? Thanks so much, Luke

3d73c5fb-504e-11ed 9221-0e76797a4f7b

Social

817
0
7
Created using some of the provided templates

17056140-504e-11ed 9221-0e76797a4f7b

JDKIK Grab/Uber/Gojek

406
0
5
JDKIK Group Project any question email to: walkermana99@gmail.com

27bede13-504d-11ed 9221-0e76797a4f7b

Sos Kicap Doon

661
0
0
Pada tahun 2019, Penduduk Malaysia semakin bertambah. Permintaan dan keperluan terhadap makanan yang berasaskan sos, kicap dan cuka sebagai makanan pelengkap kepada masakan dan makanan. Penyediaan makanan yang patuh syariah dan suci adalah merupakan satu keperluan utama pada hari ini. Bermula pada tahun 2000, perniagaan Shaidon bin Awang telah memasuki pasaran dengan jenama “Doon” yang membawa sos cili, diikuti dengan kicap dan cuka. Perniagaan ini mengutamakan makanan yang suci dari aspek sumber dan proses penyediaan yang patuh syariah. Kini sos,kicap dan cuka jenama ‘DOON’ telah menembusi sebahagian besar pasaran dalam Kedah. Visi syarikat ini adalah sebagai Pembekal Sos, Kicap dan Cuka yang patuh syariah di Kedah dan Malaysia. Sebagai pengilang dan pembekal utama produk jenama ‘DOON’, syarikat Shaidon Bin Awang Empire Sdn. Bhd. telah melebarkan sayap perniagaannnya. Nilai utama rangkaian produk keluarannya ialah Suci, Bersih dan Jimat. Tawaran nilai ini dilihat sebagai pelengkap kepada keperluan dan penyelesaian kepada isu utama makanan yang berasaskan sos, kicap dan cuka. Produk yang suci merupakan keperluan utama semua bangsa, agama dan etnik. Bermula dari proses penyediaan hingga ke pengedaran, syarikat ini menitikberatkan mutu proses agar ia selari dengan visi syarikat. Patuh syariah adalah asas pengurusan dan urusan dalam perniagaannya.

840745ad-504e-11ed 9221-0e76797a4f7b

Next